• 0 352 320 73 74 (9:00 - 18:00)

Kullanım Sözleşmesi


İnternet ortamında hizmetler sunan Googleyorum.com (Dekatek İnternet Hizmetleri) ile kişisel, finansal ve diğer bilgilerini sipariş sırasında belirterek hizmet alan kişi (Kullanıcı olarak anılacaktır) sözleşmenin taraflarını oluşturur. İş bu sözleşmede taraflar siparişin devamında verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederler.

1 – Sözleşmenin Konusu Googleyorum.com üzerinden alınan hizmet ile ilgili olup hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.

2 - Sözleşmenin Süresi İş bu sözleşme Kullanıcı'nın, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli Dekatek İnternet Hizmetleri'ne ödeme kanallarından birini kullanarak (kredi kartı veya havale) ödemeyi gerçekleştirip siparişi tamamlaması neticesinde başlar ve alımını gerçekleştirdiği hizmete göre 6 ay kadar sürebilmektedir.

3 - Hizmetin Dondurulması, kullanıcıların sistemi saldırı veya karalama amaçlı olarak kullanıldığı tespit edildiğinde hizmet Googleyorum.com tarafından tek taraflı olarak fesh edilip para iadesi gerçekleştirilmemektedir. Googleyorum.com tarafından tahsis edilen hizmetin kullanımından müşterinin kendisi sorumlu olup her tür kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

4 - Ücretler Dekatek İnternet Hizmetleri'un sunduğu hizmetlerin bedelleri ilgili sayfalarında TL cinsinden belirtilmiştir. Bu fiyatlara %18 yasal KDV dahildir.. Ödemeler sayfamızda yer alan hesap bilgileri kısmındaki banka hesaplarına veya ödeme sayfamızdan kredi kartı ile yapılabilmektedir.
• Dekatek İnternet Hizmetleri ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya durdurma hakkını saklı tutar.
• Dekatek İnternet Hizmetleri gerekli gördüğü durumlarda hizmet ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Dekatek İnternet Hizmetleri tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde, fatura sahibi tarafından yazılı olarak 14 gün içinde itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır.

5 - Hak ve Sorumluluklar Dekatek İnternet Hizmetleri tarafından, Kullanıcılarına, bu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen tüm hizmetler "As Is Based" veya "As Available" olarak verilir. Yani, verilen tüm hizmetler Dekatek İnternet Hizmetleri tarafından verildiği gibi Kullanıcı tarafından kabul edilmek zorundadır. Dekatek İnternet Hizmetleri verdiği herhangi bir hizmetin sürekli olacağı, kesintiye uğramayacağı, hatasız olacağı konularında ayrıca internet üzerinde güvende olacağının garantisini vermemektedir. Kullanıcı aldığı hizmetlerin durması, durdurulması, kesintiye uğraması veya hata ve zarara yol açması halinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6 – Tebligat Adresi Kullanıcı'ya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi sipariş sırasında verilmiş olan e-posta adresidir. Bu adresin değiştirilmesi durumunda Dekatek İnternet Hizmetleri'ne yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7 – Kayıtların Geçerliliği Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, Dekatek İnternet Hizmetleri'nin defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, Dekatek İnternet Hizmetleri tarafından muhafaza edilen Dekatek İnternet Hizmetleri/Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcı'nın internet ortamında yaptığı ve Dekatek İnternet Hizmetleri'nin bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Dekatek İnternet Hizmetleri kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 – Temerrüde Düşme Dekatek İnternet Hizmetleri, Kullanıcı'nın sözleşmeden doğan sorumluluklarından olan hizmet bedelini ödememesi durumunda fatura tarihinden itibaren aylık net %5 oranında gecikme bedeli talep edebilir.

9 - Uyuşmazlık Hali İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10 – İş bu sözleşme bu maddeyle birlikte 10 maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Dekatek İnternet Hizmetleri'ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Tüm ürün ve hizmetlerini sadece internet ortamında satış yapan Dekatek İnternet Hizmetleri, tüm siparişlerinin ilk sayfasında bu sözleşmenin okunup, anlaşılıp, kabul edilmediği sürece siparişe devam edilemiyeceği uyarısı yapar. Dekatek İnternet Hizmetleri gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.